วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ประวัติส่วนตัว อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

          เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2507 ที่เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ

           เป็นลูกชายคนเดียวและคนสุดท้องในจำนวน 3 คน ของ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ และ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ

           สมรสกับดร. พิมพ์เพ็ญ (ศกุนตาภัย) เวชชาชีวะ อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร - ธิดา 2 คน คือนางสาวปราง เวชชาชีวะ และนายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ


 การศึกษา

           ปริญญาตรีด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

           ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

           ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 ประวัติการทำงาน
          พ.ศ.2530-2531 อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

          พ.ศ.2532 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

          พ.ศ.2533-2534 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          พ.ศ.2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 (สาธร, ยานนาวา, บางคอแหลม) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2538 ,พ.ศ.2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 (ดินแดน, ห้วยขวาง, พระโขนง, คลองตัน) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2535-2537 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          พ.ศ.2537 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย พานิชภักดิ์)

          พ.ศ.2538-2539 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

          พ.ศ.2538-2540 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2540-2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          พ.ศ.2542 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2544 ,พ.ศ.2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนกลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์

          พ.ศ.2551 นายกรัฐมนตรี


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          พ.ศ. 2535 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

          พ.ศ. 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

          พ.ศ. 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

          พ.ศ. 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

          พ.ศ. 2541 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น